Betaling og licensbetingelser.


Licensindehaver og Retningslinjer for brugsret
Licensen (minus produktets kildekode) giver adgang for det antal medarbejdere der iflg. TimeOut versionen er købt licens til, via en webbrowser, at logge sig på, og bruge TimeOut frit indenfor virksomheden.
 
Betaling
Der fremsendes faktura umiddelbart efter registrering. Betalingsbetingelser: Der gives 8 dages kredittid, hvis ikke andet er aftalt.
TSA (drift) aftale opkræves kvartalsvis forud.

Reklamationsret
Reklamationsretten gælder fra registreringsdatoen til licensens ophør, med mindre andet er aftalt. Såfremt servicen eller dele deraf viser sig at være mangelfulde, og Outzource ApS kan lastes herfor, er Outzource ApS forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen, give en dekort svarende til tabet, som manglen repræsenterer. Såfremt Outzource ApS tilbyder en sådan afhjælpning af manglen, dekort eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen.

Fortrydelsesret
Fortrydes et køb efter registreringen er der 14 dages fortrydelsesret fra registreringsdatoen til at annullere handlen. Betaling vil blive refunderet, såfremt annuleringen sker indenfor de 14 dage og der ikke er gjort brug af licensen. En annullering af handelen kan ske via mail på timeout@outzource.dk.

Ansvar
Følgende betingelser gælder alle handler foretaget med Outzource ApS: Der tages forbehold for fejl og hackerangrab på websitet, prisændringer, samt ændrede specifikationer i produkt samt manual. Outzource ApS kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for manglende fakturering hos licenshaveren. OutZourCE ApS kan aldrig drages økonomisk ansvarlig for mere end den licenspris der er betalt af kunden for TimeOut.

Opbevaring af informationer
Har du handlet med Outzource ApS har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare disse informationer i minimum 5 år.

Videregivelse af informationer
Outzource ApS videregiver ikke informationer til tredjepart i nogen henseender. De data du opgiver når du oprettes som kunde, betragtes som fortrolige, og videregives under ingen omstændigheder.

Opsigelse af aftale
Ved opsigelse af TimeOut er der en 3 måneders skriftlig opsigelse til kontraktdato, hvor TimeOut stadigvæk vil være i drift.

Har du spørgsmål til betalings- eller licensbetingelserne eller andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os: timeout@outzource.dk

 

Licensindehavers rettigheder ved konkurs o. Lign.

FTP adgang til kildekode og login informationer til database bliver gemt af hosting samarbejdspartner (www.rackhosting.dk).