Seminar om: Overblik over Budget og Ressourcer

Seminar om: Overblik over Budget og Ressourcer

Succesfuldt seminar i perfekte rammer hos WWF Verdensnaturfonden med høj tilfredshed fra både deltagere og Outzource.

Allerede fra start var arrangementet en succes med en svarprocent på 11% og deltagerprocent på 6%.

Vi delte vores erfaringer om krav til dokumentation og timeregnskab på forbrugte timer, og ikke mindst stramninger på budgetterne, som ofte medfører et stigende behov for overblik over, Hvem der skal lave Hvad, Hvor meget samt Hvornår.

Vi viste processen fra Budget > Projekt > Timeprisfastsættelse > Medarbejder allokering > Overblik og Rapportering. Hertil håndtering af Fakturering, Løn, Diæter og Ferie/Fravær m.m.

Med en gennemsnitlig evaluering på 4,6 (5 er højst) og to nye kunder, var alle tilfredse.

Tak til alle deltagere.

Næste seminar er allerede på tegnebrættet og annonceres inden Jul.