Hvad er “En god projektleder”?

Hvad er “En god projektleder”?

Systemerne, certificeringerne, projektmodellen, ja alle formalia er på plads, men hvorfor går projekterne ikke som planlagt, hvorfor giver de ikke overskud, hvorfor leveres for sent eller skaber unødig utilfredshed hos kunden og kollegerne?

Svaret skal findes i ordet projektLEDER. Netop ordet LEDER, og de kompetencer der ligger i at være leder, er langt fra et fokus eller en disciplin som projektlederen enten får lov at udøve, eller ganske enkelt ikke er trænet i at udøve.

Nu er det ikke sådan, at alle har eller kan få den fornødne erfaring på rekordtid. Man skal jo starte et sted. Det er heller ikke alle, som har interessen eller er den “fødte” leder. Så hvordan kan man skyde genvej eller få nogle værktøjer, så ledelses disciplinen kan udføres i forbindelse med et projekt.

Jeg har samlet nogle af mine hårdt lærte erfaringer, som jeg mener har hjulpet mig, og som andre allerede har taget til sig, som god råd.

1. Gå foran - udvis ledelse, ikke management. Det er der skrevet mange artikler om, men konkret handler det om, at smøge ærmerne op og gøre noget ved tingene. Walk the Talk – Gør det du siger. Sig det du gør. Hvis du som projektleder vil have møderne starter til tiden – så vær der selv til tiden. Hvis du vil have tidsregistrering sker dagligt, så gør det selv. Og så videre.

2. Vær ydmyg men bestemt. Som projektleder har du én rolle, ikke 2, 3, eller flere. Der er et helt hold af “medspillere”, som alle bidrager med deres kompetence. Vis respekt – måske lidt tilbageholdhed – over for kollegerne. Lad dem komme til, med deres erfaringer og holdninger. Men SÆT guidelines op for, hvordan “spillet” skal forgå. Fortæl og forklar, hvor grænserne går fx når der kommunikeres med kunden…kan det kun ske gennem projektlederen, eller skal det “blot” godkendes først, og så kan medarbejderen kører mere selvstændigt?

3. Kommunikér ALT og OFTE. Det vigtigste råd er at afstemme forventninger. Løbende og tydeligt. Vær ikke bange for, at forudsætninger kan ændres sig eller udefrakommende hændelser kan ændre på plan, leverance, bemanding, økonomi m.m. Én ting er 100% sikkert. Det som var planen fra start, ændre sig. Og her er det op til den gode projektleder at kommunikere hurtigt, klart og tydeligt.

Ud over at have en formel Projektleder uddannelse, er der nogle menneskelige kompetencer, som jeg mener kendetegner en god projektleder. De er nok set før, men jeg synes de rammer rigtig godt, og derfor tåler en gentagelse: De 3 K’er:

Konge - En projektleder er og agere som en konge. Der er ikke noget vigtigere end kongens projekt. Vad angår ressourcer, bemanding, økonomi, faciliteter, ja alt, skal være det bedste og jo mere af det jo bedre. Som konge – ikke enevælde – vil man til enhver tid kæmpe for sit projekt, og sikre de mest optimale forhold for hhv. sine “medspillere” samt sin kunde. Det er attituden.

Kontrakt-rytter - En projektleder kender sin kontrakt 100%. Kan den udenad og er god til at læse det med småt – og bruge det når det er nødvendigt. Kend kontraktens svagheder og fordele – set ift. kunden, men også for ledelsen i den egen organisation. Paragraffer og struktur er en del af en projektleders gen – ligesom, at der er styr på julepynten der hjemme, og den ikke ligger og flyder i bryggerset i maj måned. En Projektleder får tingene gjort, har overblik og kender sine handlemuligheder.

Købmand - Et godt projekt er, når man er “kommet i mål med gensidig tilfredshed”. Med andre ord, et gennemført projekt, hvor kunde, projektteam og virksomhed (ledelsen) er tilfredse, vil det efter min mening være et succesfuldt projekt. Som tidligere nævnt går alt ikke som planlagt. Og her er der behov for “købmanden”. Som projektleder skal der handles med kunden, med interne kolleger, dem som “ejer” ressourcer/kolleger og dem som “ejer” økonomi. Alle interessenter har hver sine interesser – og deres fokus/mål vil konstant være en udfordring. Derfor skal projektlederen have evnerne til at handle. Gi-Ta – you win some, you loose some – sådan er hverdagen for en projektleder.

Afslutningsvis – vær professionel – tag ikke tingene personligt. Se din rolle som “you’re in the sweet spot” og ikke “lusen mellem to negle”. God vind.