Evakuerings løsning

Citat:"brandinspektør Jan Sørensen fra Københavns Brandvæsen. Mange firmaer herhjemme har ingen planer for, hvordan personalet skal reagere ved ildebrande. Og det kan komme til at koste dem dyrt, frygter han. Manglende mandtal. Et problem kan være, at firmaet ikke har retningslinjer for, hvordan m

Læs mere

Evaluering = Optimering

For kunder, medarbejdere, produkter, ydelser og processer – og bundlinjen! Budget vs. Realiseret – på økonomi og tid, kan ikke længere står alene. Kvalitet, samarbejde med kunden og internt. Typen af opgave og timing er alt sammen med til at skabe en mere nuanceret evaluering. Hvad vil du/I forbed

Læs mere

Ny rapport

De er kommet en ny rapport i TimeOut, som viser timer leveret pr. medarbejder pr. måned på et specifikt projekt. Kolonnerne er måneds opdelt, derfor vil historiske måneder, dvs. alle måneder før indeværende måned, vise alle timer, selvom man fx søger fra 01-01-2016 til 12-12-2016. Her vil alle time

Læs mere

Seminar om: Overblik over Budget og Ressourcer

Succesfuldt seminar i perfekte rammer hos WWF Verdensnaturfonden med høj tilfredshed fra både deltagere og Outzource. Allerede fra start var arrangementet en succes med en svarprocent på 11% og deltagerprocent på 6%. Vi delte vores erfaringer om krav til dokumentation og timeregnskab på forbrugte

Læs mere

TimeOut nyhedsopdatering – november 2014

Vi arbejder løbende på at forbedre TimeOut, dels ved at forny funktionalitet, dels ved at løfte designet. November opdateringen handler mest om funktionalitet, hvor den ”direkte” vej til at udføre en handling i TimeOut er i fokus. Derudover er behovet for overblik og adgang til data stigende, og h

Læs mere

Prioritér dine e-mails og bliv mere produktiv

I flere år har jeg undervist i Microsoft Office pakken, specielt Outlook, som rigtig mange mennesker benytter hver dag, ja faktisk hver time, minut eller helt forfærdeligt, hvert sekund. Og netop denne fokus har givet anledning til, at jeg har delt min erfaring ved at bruge de 4 D’er i forbindelse m

Læs mere